วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ผู้ชี้ขุมทรัพย์

อานนท์!
 เราไม่พยายามทำกับพวกเธอ
อย่างทะนุถนอม
เหมือนอย่างพวกช่างปั้นหม้อทำแก่หม้อ
 ที่ยังเปียก ยังดิบอยู่
อานนท์!
เราจักขนาบแล้วขนาบอีก ไม่มีหยุด
 อานนท์!
 เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีก
ไม่มีหยุด ผู้ใดมีมรรคผล
เป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้.
 

  พุทธวัจน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม