วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กิเลสนั้นมี ๓ อย่าง......อันกิเลสนั้นมี 3 ประการ ได้แก่ ราคะ โทสะ และโมหะ
กิเลสย่อมเผาบุคคลที่ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้ลุ่มร้อน กระวนกระวาย เหมือนไฟแผดเผาท่อนไม้โหมแรง และดับมอดเมื่อท่อนไม้ ไหม้เป็นจุน ความแตกต่าแห่งกิเลสทั้ง3 คือ ราคะ.....มีโทษน้อย แต่คลายช้า โทสะ.......มีโทษมาก แต่คลายเร็ว โมหะ .....มีโทษมากที่สุด ...คลายช้าที่สุด


พุทธวัจน์
...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม