วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

ไม่เป็นพราหมณ์

พราหมณ์ผู้กล่าวถ้อยคำแม้มาก เป็นผู้เน่าและเศร้าหมองใน
                          ภายใน อาศัยการโกหก (ลวงโลก) ย่อมไม่เป็นพราหมณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม