วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

อดทนดูกรภิกษุทั้งหลาย ! ผู้ที่อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้สูงกว่า เพราะความกลัว อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้เสมอกันเพราะเห็นว่าพอสู้กันได้ แต่ผู้ใดอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ด้อยกว่าตนได้เราเรียกว่าความอดทนนั้นว่าสูงสุด

พุทธวัจน์


.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม