วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การประพฤติพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมในโลก


การประพฤติพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมในโลก ชนเหล่า
ใดดำเนินไปตามมรรคาที่พระตถาคตเจ้าทรงประกาศแล้ว

http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=23&A=4639&Z=4716/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม