วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

เพียงแต่คิดในการกุศลธรรม

 เพียงแต่คิดในการกุศลธรรม ก็ยังมีอุปการะมาก จึงไม่ต้องกล่าวถึงการลงมือทำด้วยกายและวาจา . ฉะนั้น จึงควรคิดว่า คนอื่นเขาเบียดเบียน เราจักไม่เบียดเบียน เป็นต้น.
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม