วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

หัวใจของศาสนาพุทธ

ซึ่งถือเป็นหัวใจของศาสนาพุทธ ใจความว่า
 
" จงทำดี ละเว้นความชั่ว และทำใจให้บริสุทธิ์ "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม